وقتی مشارکت رنگ می بازد
70 بازدید
محل نشر: روزنامه قدس 29/07/1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی