مقالاتی در باره تفسیر و علوم قرآن در سایت اندیشه قم
67 بازدید
محل ارائه: مرکز مطالعات به شبهات دینی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
http://www.andisheqom.com/Files/quranshenasi.php