مدیر سایت گفتگوی دینی
64 بازدید
محل ارائه: مرکز ملی پاسخ به سئوالات دینی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیریت سایت و نظارت علمی
زبان : فارسی
http://www.askdin.com